pe_bruksela_jpg.jpg
2019 – XXXI edycja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce – Chicago

W dniach 9-24 listopada, odbyła się w Chicago XXXI edycja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, Tradycyjnie pokazano w nim najnowsze i najlepsze polskie filmy: fabularne, krótkometrażowe, dokumentalne i animowane. Festiwal jest największym na świecie przeglądem filmu polskiego, realizowanym za granicą. Zrealizowano go dzięki wsparciu Senatu RP, Departamentu Dyplomacji Publicznej MSZ oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


 

pe_bruksela_jpg.jpg
2019 - w dniach 4 – 8 lutego, w gmachu Parlamentu Europejskiego Fundacja zrealizowała wystawę „Idea wolności i niepodległości Polski na przestrzeni wieków”.

Gospodarzem wystawy był Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Jacek Saryusz-Wolski. Wystawa ukazała heroiczną walkę Polaków o zachowanie wolności i suwerenności naszego kraju od Chrztu Polski w 966 r. po czasy współczesne. Przypomniała także szereg chlubnych wydarzeń z historii Polski. Wystawę zorganizowano przy wsparciu finansowym Polskiej Fundacji Narodowej i Instytutu Adam Mickiewicza (www.culture.pl ).


 

100-lat-niepodleglosci.png
2018 - Wystawa „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Idea wolności i suwerenności Polski w szerokim kontekście historycznym”

  Wystawa upowszechnia wiedzę o procesie odzyskania niepodległości przez Polską w 1918 r. Przybliża postacie rodaków, którym zawdzięczamy niepodległość. Przywołuje rolę Kościoła Katolickiego w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków i twórczym wkładzie Polski w tworzenie kanonu europejskich wartości oraz obronę tożsamości kulturowej Europy. Prezentację wystawy współfinansował Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytut Adama Mickiewicza.


 

plakat-pffa-2018-final.png
2018 – Jubileusz XXX-lecia Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce – Chicago

  W dniach 3-18 listopada, w Chicago odbyła się jubileuszowa  XXX edycja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. Jest to największa prezentacja filmu polskiego za granicą. Festiwal to nie tylko impreza filmowa. Dzięki licznym imprezom towarzyszącym i kontaktom Festiwalu prezentacja polskiej kultury i sztuki w USA oraz znakomity instrument promocji Polski na Kontynencie Północno-Amerykańskim. Festiwal odbył się przy wsparciu finansowym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


 

2018-od-korzeni-po-terazniejszosc.png
2018 – "Od korzeni po teraźniejszość - poznawanie Ojczyzny.

  W dniach 02.01 – 12.01.2018 r. Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE we współpracy z Rzymskokatolicką Diecezją Odesko-Symferopolską, zorganizowała edukacyjno – patriotyczną wędrówkę po Polsce, dla 75 osobowej grupy rodzin polonijnych z terenu tej Diecezji. Podczas realizacji projektu, przedstawiciele ukraińskiej Polonii mogli podziwiać piękno polskich Tatr oraz zapoznali się z historią ważnych dla historii Polski miejscowości regionu tatrzańskiego.

 

plakat-bieszczady.png
2018 – "Od korzeni po teraźniejszość. Patriotyczno - edukacyjne poznawanie ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

  W dniach 3-16 września 2018 r., w ramach kontynuacji cyklu przedsięwzięć adresowanych do młodzieży polonijnej, Fundacja zrealizowała w Bieszczadach kolejny projekt edukacyjny. Tym razem uczestniczyły w nim 2 grupy polonijne z Ukrainy i Rosji. Podcza pobytu w Polsce młodzież poznawała ojczysty język, historię i kulturę Polski oraz piękno Regionu Bieszczad. Projekt był współfinansowany przez Senat RP.

 

aof-plakat-artura-nike.png
2018 – Akademia Odkryć Fotograficznych.

 Akademia Odkryć Fotograficznych, to cykliczny, bezpłatny projekt poświęcony edukacji w dziedzinie obrazu. Realizujemy go w wybraną sobotę każdego miesiąca, w salach Centrum Kultury w Lublinie. Akademia jest adresowana do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym. Celem projektu jest poznawanie świata poprzez fotografię, rozwój umiejętności i świadomości fotograficznej oraz wskazanie na ważną rolę, jaką fotografia zajmuje we współczesnej kulturze..

 

2017 - Prezentacje filmu MARIE CURIE. THE COURAGE OF KNOWLEDGE (polski tytuł: MARIA SKLODOWSKA CURIE) w USA w 2017 r.

 Znakomicie zrealizowana technicznie, międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie. Film pokazywany jest w ponad 100 miastach na terenie całych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Organizatorem przedsięwzięcia są: chicagowskie Towarzystwo Sztuki – The Society for Arts oraz Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE.

100-lat-niepodleglosci.png
2017 - 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Idea wolności i suwerenności Polski w szerokim kontekście historycznym.

 Edukacyjna wystawa, prezentująca  dążenia pokoleń Polaków do wolności i niepodległości, od Chrztu Polski do dziś. Przypomina fakty historyczne i to, że tożsamość Polaków wyrosła z tradycji chrześcijańskiej, nakazującej kultywowanie wartości rodziny, obrony Ojczyzny i solidarności społecznej.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

festiwal-29.jpg
2017 - 29 Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce.

 W dniach 4-19 listopada 2017 r. odbył się w Chicago 29 Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce – Polish Film Festival in Ameriaca.

Program imprezy obejmował blisko 70 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych pokazanych podczas 95 projekcji, przy udziale licznie zgromadzonej publiczności. Projekcje odbywały się w prestiżowych chicagowskich kinoteatrach.

 

aof-plakat-artura-nike.png
2017 – Akademia Odkryć Fotograficznych.

 Akademia Odkryć Fotograficznych, to cykliczny, bezpłatny projekt poświęcony edukacji w dziedzinie obrazu. Realizujemy go w wybraną sobotę każdego miesiąca, w salach Centrum Kultury w Lublinie. Akademia jest adresowana do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym. Celem projektu jest poznawanie świata poprzez fotografię, rozwój umiejętności i świadomości fotograficznej oraz wskazanie na ważną rolę, jaką fotografia zajmuje we współczesnej kulturze.

 

aof-plakat-artura-nike.png
2016 – Akademia Odkryć Fotograficznych.

 Akademia Odkryć Fotograficznych, to cykliczny, bezpłatny projekt poświęcony edukacji w dziedzinie obrazu. Realizujemy go w wybraną sobotę każdego miesiąca, w salach Centrum Kultury w Lublinie. Akademia jest adresowana do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym. Celem projektu jest poznawanie świata poprzez fotografię, rozwój umiejętności i świadomości fotograficznej oraz wskazanie na ważną rolę, jaką fotografia zajmuje we współczesnej kulturze.

 

2017 – 2-12 stycznia odbyły się po raz kolejny w Zakopanem Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne pod hasłem Bliżej Polski.

 W warsztatach wzięła udział 62 osobowa grupa młodzieży polonijnej z Ukrainy z obwodu odeskiego. Uczestnicy brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych. Poznawali polskie Tatry i region Zakopanego. Brali udział w obchodach Święta Trzech Króli oraz konkursie śpiewaczym w Zakopanem. W godzinach wieczornych 6 stycznia uczestnicy warsztatów zorganizowali Prawosławną Wigilię Świąt Bożego Narodzenia .

2015_27_festiwalfilmupolskiegowameryce2.jpg
2016 - 20 sierpnia – 30 listopada. Fundacja zrealizowała kolejne wyjazdy integracyjne grupy Polaków zamieszkałych w Antwerpii (Belgia)

 W terminie od 20 sierpnia do 30 listopada 2016 r. zrealizowano 3 integracyjne wyjazdy grupowe dla Polonii belgijskiej do Francji, Włoch, Portugalii, Libanu. Wzięło w nich udział 140 osób. Projekty tego typu organizowane są w celu podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych polskiej diaspory w Belgii, w ramach „Warsztatów nauki planowania udanego życia”.

2016 - 29.10 – 20.11. Ekspozycje wystawy „Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy, w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski”, w Antwerpii i Brukseli

 Wystawa przekazuje historyczną wiedzę o tym fakcie oraz ukazuje stałe oddziaływanie Chrztu na historię i współczesność naszego kraju. Przedstawia tematykę projektu w szerokim kontekście problematyki, związanej z wpływem Polski na kształtowanie kultury europejskiej i aktywności Polski w tworzeniu i obronie wartości stanowiących podstawy tożsamości kulturowej Europy.

2015_27_festiwalfilmupolskiegowameryce2.jpg
2016 – w dniu 20 listopada, odbyło się 5 Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych w Chicago

 Fundacja NIKE, wraz z amerykańskim partnerem – The Society for Arts z Cicago, od 2010 roku organizuje Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych. 20 listopada 2016 r. odbyła się sesja poświęcona nowym produkcjom polskim oraz możliwościom ich rozpowszechniania na terenie USA i Kanady. W jej trakcie odbyły się dwie dyskusje panelowe z udziałem producentów, dystrybutorów, twórców i krytyków filmowych.

2015_27_festiwalfilmupolskiegowameryce2.jpg
2016 - Edukacyjny Obóz Wolontariacki „Ochrona dziedzictwa kulturowego Bieszczad”.

 Celem 7 dniowego obozu była edukacja młodych wolontariuszy z Polski i Ukrainy, w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa i promocja ochrony zabytków. W przyszłości uczennicy obozu jako wolontariusze mają pracować również na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.
Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa.

2015_27_festiwalfilmupolskiegowameryce2.jpg
2016 - w dnach 5-20 listopada, odbyła się w Chicago 28 edycja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce.

 Tradycyjne pokazano w nim najnowsze i najlepsze polskie filmy: fabularne, krótkometrażowe, dokumentalne i animowane. W sumie ok. 80 filmów w czasie ponad 100 projekcji. Po raz pierwszy od wielu lat Festiwal odbył się bez wsparcia finansowego z Polski. To stawia pod znakiem zapytania następne edycje tego największego na świecie festiwalu filmu polskiego realizowanego poza Polską.

2016 – w dniach 2-12 stycznia, odbyły się po raz kolejny w Zakopanem Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne pod hasłem Bliżej Polski.

 W warsztatach wzięła udział 68 osobowa grupa młodzieży polonijnej z Ukrainy Uczestnicy brali udział w wycieczkach i spotkaniach edukacyjnych, poznawali Tatry i region Zakopanego. Organizatorami warsztatów byli: - Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE - Rzymskokatolicka Diecezja Odesko-Symferopolska - Władze samorządowe miasta Zakopane

aof-plakat-artura-nike.png
2015 – Akademia Odkryć Fotograficznych.

 Akademia Odkryć Fotograficznych, to cykliczny, bezpłatny projekt poświęcony edukacji w dziedzinie obrazu. Realizujemy go w wybraną sobotę każdego miesiąca, w salach Centrum Kultury w Lublinie. Akademia jest adresowana do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym. Celem projektu jest poznawanie świata poprzez fotografię, rozwój umiejętności i świadomości fotograficznej oraz wskazanie na ważną rolę, jaką fotografia zajmuje we współczesnej kulturze.

 

2015pffa-poster.jpg
2015 - 27 Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce (Polish Film Festival in America - PFFA)
6-22 listopada 2015 w Chicago

27 EDYCJA Festiwalu Filmu Polskiego (PFFA) odbędzie się w dniach 6 – 22 listopada 2015 r., w prestiżowych kinoteatrach Chicago. Przewiduje się ok. 85 – 100 projekcji, podczas których pokazane zostaną najnowsze i najlepsze polskie produkcje filmowe (powstałe w 2014 – 2015 r. – fabuła, dokument, krótki metraż, animacja). PFFA, jest największą polską imprezą filmową za granicą.

konsultacje_w_zakopanem_ikona.jpg
2015 - FILMOWY WEEKEND PAMIĘCI
PRZEGLĄD FILMOWY POŚWIĘCONY 70-tej
ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ I UDZIAŁOWI POLAKÓW W ZWYCIĘSTWIE ALIANTÓW , NAD HITLEROWSKIM FASZYZMEM
13-15  listopada, Chicago

Będzie to 3 dniowa, największa na świecie ekspozycja filmowa poświęcona udziałowi Polaków w walkach na frontach II Wojny Światowej i zwycięstwie aliantów nad hitlerowskim faszyzmem.

2015_27_festiwalfilmupolskiegowameryce2.jpg
2015 - „Dzisiaj Polska Jutro Europa. Międzynarodowe Polsko - Ukraińskie Warsztaty Edukacyjne” EŁK – 2015

 W dniach 28.09.-11.10 2015 r. odbyła się w Ełku kolejna – druga edycja dwutygodniowych Międzynarodowych Polsko-Ukraińskich Warsztatów Edukacyjnych pod hasłem „Dzisiaj Polska Jutro Europa. W warsztatach wzięła udział 20 osobowa grupa młodzieży z Odessy, uczniów Odeskiej Szkoły Średniej nr 121 wyspecjalizowanej w nauczaniu języków obcych.

maria_wolenberg_ikona.jpg
2015 - wyjazdy  integracyjno-edukacyjne  grupy  Polaków zamieszkałych w Antwerpii  (Belgia): 14-18.02.2015  Włochy:  Rzym, Leonessa, Roccaporena, Casia, Asyż - 50 osób, 24.04.2015 r.  Londyn  -  85 osób

Projekty tego typu organizowane są w ramach wyjazdowych „Warsztatów nauki planowania udanego życia” ( w celu podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych).konsultacje_w_zakopanem_ikona.jpg
2015 - „Od korzeni po teraźniejszość – poznawanie Ojczyzny”.

W dniach 30.05 – 13.06. zorganizowano dla 50 osobowej grupy rodzin polonijnych z terenu ukraińskiej Rzymskokatolickiej Diecezji Odesko-Symferopolskiej, edukacyjno – patriotyczną wędrówkę po Polsce, podczas której zwiedzano i zapoznawano się z historią ważnych dla historii Polski miejscowości: Kraków, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim, Częstochowa.

maria_wolenberg_ikona.jpg
2015 - w dniach 2-11 stycznia odbyła się w Zakopanem kolejna edycja Międzynarodowych Warsztatów Edukacyjnych pod hasłem Bliżej Polski. 

W warsztatach wzięła udział 55 osobowa grupa młodzieży polonijnej oraz rodzin z Ukrainy z obwodu odeskiego.
Uczestnicy w wieku 10-64 lat brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych. Poznawali polskie Tatry i region Zakopanego. 


aof-plakat-artura-nike.png
2014 – Akademia Odkryć Fotograficznych.

 Akademia Odkryć Fotograficznych, to cykliczny, bezpłatny projekt poświęcony edukacji w dziedzinie obrazu. Realizujemy go w wybraną sobotę każdego miesiąca, w salach Centrum Kultury w Lublinie. Akademia jest adresowana do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym. Celem projektu jest poznawanie świata poprzez fotografię, rozwój umiejętności i świadomości fotograficznej oraz wskazanie na ważną rolę, jaką fotografia zajmuje we współczesnej kulturze.

 

konsultacje_w_zakopanem_ikona.jpg
2014 - Wyjazd integracyjny  grupy  Polaków zamieszkałych w Antwerpii  (Belgia)  do Francji

Belgijski Oddział Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Antwerpii, wspólnie z Centrum Promocji Polski - CENTRUM VOOR PROMOTIE VAN POLEN (CPP) oraz Polska Misją Katolicką w Antwerpii zorganizowali w dniach 28-30 listopada 2014 r. dla 83 osobowej grupy Polaków i Polonii z Antwerpii wyjazd integracyjny do Francji.

maria_wolenberg_ikona.jpg
2014 - w dniach 2-10 stycznia odbyły się po raz kolejny w Zakopanem „Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne pod Bliżej Polski”.

2014 - w dniach 2-10 stycznia odbyły się po raz kolejny w Zakopanem „Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne pod Bliżej Polski”.

W warsztatach wzięła udział 54 osobowa grupa młodzieży polonijnej z Ukrainy z obwodu odeskiego.
Uczestnicy w wieku 16-24 lat brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych. Poznawali polskie Tatry i region Zakopanego.
konsultacje_w_zakopanem_ikona.jpg
2014 - „Dzisiaj Polska Jutro Europa. Międzynarodowe Polsko - Ukraińskie Warsztaty Edukacyjne w EŁKU

W dniach  6 – 19 października odbyły się w Ełku dwutygodniowe Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Edukacyjne pod hasłem „Dzisiaj Polska Jutro Europa.  W warsztatach wzięła udział grupa uczniów Odeskiej Szkoły Średniej nr 121 oraz młodzież z odeskiego Narodowo - Kulturalne Stowarzyszenie Polaków   " POLSKA NUTA".

maria_wolenberg_ikona.jpg
2014 - 4 Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, wraz z amerykańskim partnerem – The Society for Arts z Cicago, od 2010 roku organizuje Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych.  Ze względu na ograniczone możliwości finansowe i brak wsparcia ze strony polskich instytucji i agend rządowych, w bieżącym roku  odbyła się tylko jedna sesja, poświęcona nowym produkcjom polskim oraz możliwościom ich rozpowszechniania.
konsultacje_w_zakopanem_ikona.jpg
2014 - „WARSZAWA –MIASTO NIEUJARZMIONE” ROCZNICOWY PRZEGLĄD FILMÓW DLA UPAMIĘTNIENIA  
70 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Chicago 14-16 listopada.

Projekt przygotowany wspólnie z amerykańskim partnerem: Towarzystwem Sztuki - The Society for Arts w Chicago  przy współudziale i wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Telewizji Polskiej TVP, Konsulatu Generalnego RP w Chicago, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Fundacji Armii Krajowej.

maria_wolenberg_ikona.jpg
2014 - 26 Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce Chicago 7-26 listopada.

26. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce odbył się w Chicago w dniach 7-23 listopada 2014 roku. Program obejmował ponad 80 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.
Jak co roku, Festiwal zgromadził ok 3500 sympatyków polskiego kina w głównych ośrodkach kinowych Chicago oraz na dodatkowych pokazach filmowych zorganizowanych na uczelniach stanów: Illinois, Michigan i Wisconsin.

konsultacje_w_zakopanem_ikona.jpg
2014 - Konsultacje metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego jako języka obcego na Ukrainie. Zakopane 02 - 10 stycznia 2014

W celu odpowiedniego przygotowania kadry nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, zorganizowano w Zakopanem konsultacje metodyczne prowadzone przez metodyka nauczania języków obcych na Ukrainie.  Nauczycielom przekazano odpowiednio dobrane materiały i pomoce dydaktyczne.

maria_wolenberg_ikona.jpg
2014 - Wystawa malarstwa Marii Wollenberg - Kluza "IMPRESJE POLSKIE"
Sewastopol, 15 listopada

Wystawa była imprezą towarzyszącą otwarciu Edukacyjne Centrum Polskiej Nauki i Kultury, przy Sewastopolskiej filii Rosyjskiego Uniwersytetu Społeczno – Ekonomicznego im. Plechanowa. Złożyło się na nią 27 prac autorki. Artystka brała udział w ponad 200 indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i  prezentacjach polskiej sztuki za granicą (m.in. Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Węgry, Czechy i Słowacja, Szwecja, USA).

szopka_odessa_ikona.jpg
2013/2014 - Współorganizacja Bożonarodzeniowej Zakopiańskiej Szopki przy siedzibie Diecezji Odessko-Symferopolskiej Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Odessa, 20 grudnia 2013 - 02 lutego 2014

Dzięki wspólnym staraniom Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, Tatrzańskiej Firmy Budowlanej i Fundacji BUKOWINA, dostarczono do Odessy i ustawiono na placu przed Katedrą p.w. Wniebowzięcia NMP w Odessie, tradycyjną polską szopkę bożonarodzeniową.

polonia_ikona.jpg
2013 - Otwarcie Informacyjno - Edukacynego Centrum Polskiej Nauki i Kultury. Sewastopol, 15 listopada

Fundacja NIKE kompleksowo wyposażyła Centrum w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz meble i urządzenia towarzyszące. Kontynuując działania mające na celu propagowanie nauki języka polskiego na Ukrainie, Fundacja utworzyła w Centrum multimedialny gabinet edukacyjny do nauki języka polskiego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

festiwal_film_logo_2013_icona.jpg
2013 - XXV edycja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. Chicago, 8-24 listopada.

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce to nie tylko festiwal filmowy, ale największa cykliczna polska impreza kulturalna poza granicami Polski, od 25 lat skutecznie promująca kulturę polską na Kontynencie Północnoamerykańskim

xxiv_festwial_filmupol_wameryce_ikona.jpg
2012 - XXIV Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce. Chicago, 2-18 listopad

XXIV Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce, to  doroczny przegląd polskiego kina oraz jedna z największych filmowych imprez roku w Chicago. Oprócz tego miasta, o ponad milionowej społeczności pochodzenia polskiego i trzeciego co do wielkości ośrodka gospodarczego USA, satelitarne pokazy festiwalowe odbywają się w prestiżowych ośrodkach filmowych w: Los Angeles, Houston, Seattle, Bostonie, Minneapolis, Rochester i Nowym Yorku.

lubelski.png
2012 - Uzupełnienie treści E- booka „Renesans Lubelski – Renesans w regionie Lubelskim”

Renesans lubelski, jest jedynym zjawiskiem architektonicznym w naszym mieście i województwie tak niezwykłym i niepowtarzalnym z racji swojej oryginalności oraz piękna formy, że uznaliśmy je za świetną wizytówkę Lublina i Lubelszczyzny.

lublin_lwow_front.png
2012 - Lublin we Lwowie podczas EURO 2012 (9.06-24.06.2012 r.)

Prezentacja wystawy multimedialnej „LUBLIN – LWÓW WSPÓLNE PIĘKNO EUROPY” we Lwowie podczas EURO 2012. Turniej EURO 2012 odbywający się we Lwowie jest znakomitą okazją do promocji Lublina jako miasta partnerskiego Lwowa. Wystawa nie tylko zaprezentuje urzekające piękno obu miast, ale zaświadczy również o przynależności Lwowa do europejskiej przestrzeni kulturowej.

lubelski.png
2012 - Projekt „Polacy w historii świata”

Projekt wystawy przewiduje prezentację postaci sławnych i znanych na świecie Polaków, którzy wnieśli swój wkład w rozwój światowej cywilizacji. Jego misją jest edukacja patriotyczna młodzieży w kraju i promocja Polski za granicą. Wystawa składa się z ok.100 plansz prezentujących sylwetki wybitnych postaci ze świata kultury, sztuki, nauki, techniki, wojskowości, sportu, polityki itp.

lubelski.png
2012 - Polskie tournee „PaSO” - chicagowskiej Orkiestry Symfonicznej im. Ignacego Jana Paderewskiego

PaSO jest zawodową orkiestrą symfoniczną działająca od 1997 r. w Chicago (USA). Orkiestrę tworzą wybitni polscy i amerykańscy muzycy. W ciągu 15 lat Orkiestra zaprezentowała ponad 180 koncertów i spektakli dla ponad 180 tysiecy widzów, wykonując dzieła muzyki polskiej i klasyki światowej w interpretacji wybitnych polskich i amerykańskich artystów.

lubelski.png
2011 - 24 godzinne warsztaty fotograficzne w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Całodobowe warsztaty, zakończone konkursem z nagrodami.W programie: 5 tematycznych plenerów fotograficznych (po 90min.), 4 studia fotograficzne (czynne całą dobę) oraz wykłady, pokazy, panele dyskusyjne, konsultacje.

lubelski.png
2011 - 2012 Współorganizacja amerykańskiej premiery w 2011 r. oraz promocji w USA filmu 1920 Bitwa Warszawska

Film „1920 Bitwa Warszawska” to największa polska produkcja filmowa ostatnich lat, zrealizowana przez reżysera Jerzego Hoffmana po raz pierwszy w Europie w stereoskopowej technologii 3D. Film opowiada o bardzo ważnym fragmencie historii Polski i Europy.

xxiii_festwial_filmupolwameryce.jpg
2011 - XXII Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce

Każdego roku festiwal przedstawia ponad 70 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych, goszcząc licznych filmowców polskich z całego świata. Liczba uczestników Festiwalu sięga 35 tysięcy kinomanów z całego świata, którzy zjeżdżają do Chicago na dwa pełne rozrywki tygodnie listopada. Festiwal spełnia także ważną misję edukacyjną, adresując swoje programy do dzieci i młodzieży.

sewastopol2.jpg
2010/2011 - Belgijski Oddział Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Antwerpii zorganizował wyjazd 41 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej i polonijnej z Odessy na 33 Spotkanie Młodych w Rotterdamie 28 grudnia 2010 / 01 stycznia 2011 r.

 

24h_warsztaty_foto.jpg
2010 - 24 godzinne warsztaty fotograficzne w Kazimierzu Dolnym.

Warsztaty adresowane do młodzieży pasjonującej się fotografią. 5 tematycznych plenerów fotograficznych, 4 studia fotograficzne czynne całą dobę, oraz wykłady z dziedziny fotografii, pokazy, panele dyskusyjne i konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia. Warsztaty zorganizowane we współpracy z Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

plakat_festiwal-filmu_chicago_ikona.jpg
2010 - Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce. Chicago

Głównym organizatorem festiwalu w USA jest Towarzystwo Sztuki (The Society for Arts), organizacja o charakterze niedochodowym, której celem jest popularyzacja sztuki europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie osób prywatnych, korporacji oraz instytucji rządowych umożliwia atrakcyjne programy Towarzystwa. Głównym organizatorem Festiwalu w Polsce jest Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE.

swiatznie.png
2000-2009 Świątynie dawnej i obecnej Polski - świątynie łączące narody

Wystawa ukazuje tradycje polskiej tolerancji religijnej, wielokulturowość Polski i chrześcijańskie korzenie naszej kultury narodowej. Opowiada o źródłach tożsamości kulturowej Europy. Dokumentuje współistnienie różnych narodów, religii i wyznań w historycznych granicach Polski, a także ich znaczenie i udział w tworzeniu polskiej kultury.

festiwal_2009.png
2009 - Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce w Chicago

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce, odbywa się od 21 lat w listopadzie, w Chicago. W czasie trwania festiwalu realizowanych jest ok. 100 seansów filmowych w 5-7 kinach, oraz liczne imprezy towarzyszące. Festiwal spełnia istotną rolę w promocji Polski za granicą, pełni także misję edukacyjną, wśród Polonii amerykańskiej.

festiwal2008.png
2008 Współorganizacja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce

Ceremonią ogłoszenia nagród zakończył się 20-ty Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce, największa cykliczna polska impreza kulturalna poza granicami Polski i jedna z najważniejszych imprez promujących film europejski w Stanach Zjednoczonych. Na przeszło 100 seansach pokazano 77 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.

lublin_lwow_front.png
2008 - Lublin-Lwów. Wspólne piękno Europy

Celem wystawy multimedialnej „Lublin – Lwów. Wspólne piękno Europy” była szeroko pojęta promocja Lublina i Lwowa jako europejskich metropolii, będących stolicami regionów. Wystawa miała swoją ukraińską premierę we Lwowie, w paździeniku 2008 r. oraz polską, w listopadzie 2008 r. w Lublinie.

festiwal2007.png
2007 - Współorganizacja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce (Chicago)

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce (Polish Film Festival in America) jest największym festiwalem filmu polskiego za granicą. Prezentuje ponad 50 nowych filmów zrealizowanych w ostatnim roku na całym świecie przez twórców polskich. Jest jedną z najważniejszych imprez promujących Polską kulturę na kontynencie północno-amerykańskim.

kieslowski.png
2006 - Współorganizacja wystawy „Krzysztof Kieślowski - ślady i pamięć” na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce

Realizacja wystawy „Krzysztof Kieślowski - ślady i pamięć” jest rezultatem współpracy wielu instytucji: Muzeum Kinematografii w Łodzi, Studia Filmowego TOR, Wydawnictwa SKORPION, Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, Kulturforum der Sozialdemokratie Willy-Brandt-Haus, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie oraz Urzędu Miasta Łódź.

festiwal2006.png
2006 - Współorganizacja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce (Chicago)

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce jest oceniany przez amerykańskie media jako jedna z najatrakcyjniejszych i największych polskich imprez kulturalnych w USA. Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE razem z Towarzystwem Sztuki w Chicago (The Society for Arts) jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

zbiorka.png
2006 - Zbiórka funduszy na odbudowę polskich zabytków na terenach byłego ZSRR w USA

W 2006 roku wspólnie z Muzeum Polskim w Ameryce i Polskim Centrum w Wisconsin, Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury razem z Pracownią Promocji Dziedzictwa Kulturowego zorganizowała zbiórkę funduszy przeznaczonych na odbudowę polskich zabytków na terenach byłego ZSRR. Środki na ten cel zbieraliśmy przy okazji cyklu prezentacji wystawy „Świątynie dawnej i obecnej Polski” w USA.

festiwal2005.png
2005 - Udział w organizacji Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce (Chicago).

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce od wielu lat skupia oprócz masowej publiczności najznakomitszych przedstawicieli elit kultury, polityki i biznesu. W 2005 r. zaprezentowaliśmy na nim wystawę „Świątynie dawnej i obecnej Polski” ukazującą bogactwo duchowych źródeł polskiej kultury narodowej oraz tradycje tolerancji religijnej.

drukaria.png
2005 - Replika solidarnościowej drukarni

Wystawa przedstawia replikę podziemnej solidarnościowej drukarni z zachowanym wyposażeniem z tamtych czasów. Misją wystawy jest upowszechnianie informacji o wielkiej roli jaką w obaleniu komunizmu odegrały podziemne wydawnictwa - zwane powszechnie „bibułą”.

silodarnosc.png
2005 - 500 dni, które wstrząsnęły komunizmem

Wystawa ukazuje rolę „Solidarności” i Polski w procesie ostatnich przemian w Europie. Misją wystawy jest kreowanie obrazu Polski jako kraju, który z racji swojej dawnej i najnowszej historii odgrywa ważną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej.

nadrenia.png
2004 - Warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Niemiec i Polski „Bliżej Polski” „My w Północnej Nadrenii-Westfalii i w Europie”

Wspłorganizacja pilotażowego projektu adresowanego do młodzieży. Projekt „Bliżej Polski” i jego część „My w Północnej Nadrenii-Westfalii i w Europie”, jest realizowany przez Land Północnej Nadrenii-Westfalii, MSZ i Instytut Polski w Dusseldorfie, Zadaniem projektu jest przybliżenie wzajemnych kultur poprzez warsztaty artystyczne.

noweMoyliwosci.png
2003 - Unia Europejska - nowe możliwości edukacji i pracy dla młodzieży

W okresie poprzedzającym wejście Polski do Unii Europejskiej, jednym z największych wyzwań jest przybliżenie wiedzy o unii i możliwościach wykorzystania przedakcesyjnych funduszy. Jest to projekt adresowany do młodzieży, od której w najbliższej przyszłości zależeć będzie pozycja Polski w strukturach zjednoczonej Europy.

unia.png
2002 - Unia Europejska w gminie i w powiecie

Celem projektu jest popularyzacja możliwości korzystania  z programów pomocowych, oferowanych krajom oczekującym na członkostwo w strukturach zjednoczonej Europy. Program  przedstawia  możliwości i sposoby pozyskiwania  unijnych funduszy na określone cele. Ma charakter edukacyjny. Program  jest  adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, firm, różnych grup zawodowych oraz prywatnych osób.  

architektora.png
2001 - Architektura dawnej i obecnej Polski

Wystawa zorganizowana na zlecenie Ambasady Polskiej w Madrycie z okazji obchodów Roku Polskiego w Hiszpanii. Prezentuje różnorodność form i stylów budownictwa w obecnych i historycznych granicach Polski. Zwraca uwagę na fenomen wielokulturowości atrchitektury naszego kraju noszącej ślady stylów  Wschodu i Zachodu.  

lubelski.png
2001 - Lubelszczyzna 2000 – Region w Unii Europejskiej

Program promocji Województwa Lubelskiego i Lublina, zrealizowany przy współpracy Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Zarządu Miasta Lublin. Premiera w 2002 r. w Niemczech, w siedzibie Landtagu na zamku w Schwerinie (Meklemburgia).

renesans.png
2001 - Renesans w Polsce - renesans lubelski

Wystawa "Renesans w Polsce - renesans lubelski" powstała we współpracy z Ambasadą Polską w Królestwie Danii. W kopenhaskiej Gentofte Kommune Bibliotek odbyła się jej premiera. Wystawa wraz z towarzyszącym jej folderem, opatrzonym tekstem Prof. Tadeusza Chrzanowskiego ukazuje piękno architektury renesansowej Lublina i Lubelszczyzny.