Misją Fundacji jest ochrona, upowszechnianie i promocja wybranych zjawisk kulturowych, promocja Polski za granicą oraz działania na rzecz Polonii.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez: organizowanie wystaw, sesji naukowych, warsztatów, szkoleń, programów edukacyjnych, festiwali, działalność wydawniczą oraz tworzenie centrów polskiej nauki i kultury za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka polskiego.

INFORMACJA O FUNDACJI

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE, została ustanowiona w 2000 roku.

Zarząd Fundacji:

Prezes – Jerzy Lużyński, +48 601 077 954
Wiceprezes – Małgorzata Lużyńska, +48 663 429 491

Główne cele Fundacji:

  1. Ochrona i propagowanie humanistycznych wartości stanowiących podstawy tożsamości kulturowej Polski i Europy.
  2. Ochrona i propagowanie duchowego i materialnego dorobku polskiej kultury narodowej w kraju i zagranicą.
  3. Promocja Polski za granicą i działania na rzecz Polonii.

Partnerzy Fundacji:

Partnerami Fundacji są:

Siedziba Fundacji: ul. Narbutta 25 A, 02-536 Warszawa
KRS: 0000115730 NIP: 712-26-20-500 REGON: 431277446
Kontakt: e-mail: fundanike@wp.pl

Oddziały Fundacji:

  1. Lublin – ul. Zachodnia 7/18, 20-620 Lublin
  2. Antwerpia (Belgia) – Grote Steenweg 131 bus 21 2600 Berchem / Antwerpen

Statut Fundacji: link do dokumentu